Inowrocław - informacje


71.674
mieszkańców Inowrocławia
33.897
mężczyzn
37.777
kobiet

9.440
w wieku przedprodukcyjnym

44.170
w wieku produkcyjnym

18.064
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

266
zawarto małżeństw

586
urodzeń

1.108
zgonów

-522
przyrost naturalny
miasto Inowrocław
dochody

385.386.144
wydatki

385.157.888
struktura wydatków Inowrocławia

210.826
0,055%
Rolnictwo i łowiectwo

30.352.528
7,881%
Transport i łączność

24.954.086
6,479%
Administracja publiczna

22.494.920
5,840%
Gospodarka mieszkaniowa

198.003
0,051%
Działalność usługowa

419.666
0,109%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

3.769.642
0,979%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1.995.266
0,518%
Obsługa długu publicznego

607.275
0,158%
Różne rozliczenia

96.392.496
25,027%
Oświata i wychowanie

1.978.946
0,514%
Ochrona zdrowia

31.694.288
8,229%
Pomoc społeczna

2.431.256
0,631%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

4.045.681
1,050%
Edukacyjna opieka wychowawcza

41.522.380
10,781%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

7.955.460
2,066%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

10.252.762
2,662%
Kultura fizyczna i sport

103.870.400
26,968%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2022-11-29 02:41
REKLAMA
pogoda Inowrocław
1.6°C
wschód słońca: 07:33
zachód słońca: 15:37
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Inowrocławiu

kiedy
2022-12-01 19:00
miejsce
Szkoła Muzyczna I i II Stopnia,...
wstęp biletowany
kiedy
2022-12-03 19:00
miejsce
Teatr Miejski, Inowrocław, plac...
wstęp biletowany
kiedy
2022-12-05 18:30
miejsce
Teatr Miejski, Inowrocław, plac...
wstęp biletowany
kiedy
2022-12-09 19:00
miejsce
Kujawskie Centrum Kultury,...
wstęp biletowany